Hoogsensitiviteit

Wat is hoogsensitiviteit


Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid  is een aangeboren eigenschap. Het is geen ziekte, afwijking of stoornis.

Het zenuwstelsel van een hoogsensitieve persoon (HSP) is gevoeliger voor zintuiglijke prikkels. Prikkels komen heftiger binnen. Daarnaast merken hoogsensitieve personen meer details op. De hersenen verwerken de binnengekomen informatie uitgebreider en nauwkeuriger. Hoogsensitieve personen proeven, horen, zien en voelen meer en intenser. Hun eigen emoties, positief en negatief, voelen ze sterk, net als sfeer en stemmingen van anderen. Hoogsensitieve personen hebben dan ook meer tijd nodig om alle indrukken te verwerken.

Ongeveer één op de vijf personen is hoogsensitief. Iedere hsp'er is uniek. De mate en de wijze waarop iemand hoogsensitief is, verschilt. De één is vooral gevoelig voor beelden, de ander voor geluiden. De meeste hoogsensitieve personen zijn introvert en rustig. Een klein deel is echter extravert en heeft behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning. Deze groep wordt ook wel 'high sensation seekers' (hss'ers) genoemd.

Positieve eigenschappen


Als je hoogsensitief bent, beschik je in vergelijking met anderen meer over de volgende positieve kenmerken:


· je kunt tot in je vezels genieten van bijvoorbeeld kunst, de natuur of muziek

· je neemt gedetailleerder, subtieler en intenser waar

· je hebt een rijk innerlijk gevoelsleven

· je ervaart positieve gevoelens intens

· je hebt een goede intuïtie

· je kunt je gemakkelijk inleven in en afstemmen op de ander

· je voelt stemmingen en sferen goed aan

· je weet snel wat je aan iemand hebt

· je bent gewetensvol, plichtgetrouw en zorgzaam

· je bent creatief

· je bent goed in het signaleren en vermijden van fouten

· je kunt je (zonder afleiding in de omgeving) goed concentreren

· je bent goed in taken waarbij oplettendheid, nauwkeurigheid en snelheid nodig zijn

· je voelt je diep verbonden met mensen, dieren en de natuur.

Valkuilen

De valkuilen ken je vast:

·   je raakt eerder overprikkeld, omdat er zoveel prikkels intens binnenkomen

·   je hebt sneller last van de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: harde geluiden, maar ook van spanning tussen mensen

·   je hebt meer tijd nodig om prikkels te verwerken

·   je hebt sneller last van stress

·   je hebt bent gevoelig voor bepaalde fysieke klachten, zoals hoofdpijn, allergieën, maag- of darmklachten of chronische        vermoeidheid

·   je functioneert minder goed als je geobserveerd wordt of onder prestatie- of tijdsdruk staat je hebt de neiging om over je      eigen grenzen te gaan

·   jouw energieniveau schommelt nogal.


​Het mooie is dat als je leert je eigenschap te waarderen en er op een goede manier mee om te gaan, jij en je omgeving profijt kunnen hebben van jouw eigenschap. Graag help ik je hierbij.